Finlandsfrivillige Gösta Georg Månsson

Född den 13 september 1897 i Södertälje, var bosatt i Stockholm och var kommunalarbetare till yrket.

Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Jordfästning skedde den 14 april i Sandborgskrematoriet, Stockholm, och gravsättning ägde sedan rum på Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 45E grav nummer: 2194.

Obs! Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har avlägsnats från gravvården. Gravrätten har återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Risken finns att gravvården nu har avlägsnats. Jag utförde gravvårdsinventeringen av denna gravplats år 2015.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se