1918-års hjältemonument bredvid domkyrkan i Åbo

Monumentet finns invid Åbo Domkyrka och texten på framsidan lyder:

I FINLANDS FRIHETSKRIG ÅR 1918 FÖR FOSTERLANDET FALLNE

På baksidan finns namnen på de stupade. Notera att 4 av dem tillhörde jägarrörelsen (27. Kungliga Preussiska jägarbataljonen).

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se