Luftvärnskanonen på Vårdberget i Åbo

Luftvärnskanonen är av modell Bofors 75 mm  m/30 och finns på Vårdberget i Åbo. Det är stiftelsen Turun Seudun Kodinpuolustus – Åbonejdens Hemvärn som står bakom detta minnesmärke.