Krigshistorisk karta över platser i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark)

Tanken med denna karta är att främja intresset för militärhistoria och synliggöra krigshistoriska platser, befästningar, minnesmärken, soldatgravar, underjordiska skyddsrum (korsun), skyddsgravar, artilleriställningar, stödjepunkter och bunkrar för att nämna lite av det som finns runt omkring oss i norden.

Obs! Vänligen notera att kartmarkörernas plats bara är ungefärliga! Konsultera alltid andra källor för att verifiera exakt plats, vissa av objekten kan ligga på militärt skyddsområde eller på privat mark som kräver specialtillstånd!

 
Kartkorrigering:
Upptäckt något som inte stämmer? Gör en kartkorrigering här.

Tack till:
Peter Wemmert – https://kameratrollet.se – Fort och värn från Skånelinjen
Timo Hakala
virtualpilots.fi – Sotakentät – Finnish Wartime Airfields
University of Helsinki – Archaeology of the Mannerheim Line
Itä-Lapin sotahistorialliset kohteet
Suomen Sotahistoriallinen Seura – Sotahistorialliset kohteet
Työväenmuseo Werstas Punaisten muistomerkit / Wikipedia
Linked Data Finland
Yle Uutiset