Axel Boëthius: Svenska Brigaden 1918

Carl Axel Boëthius, född 18 juli 1889 i Arvika, död 7 maj 1969, var en svensk arkeolog och deltog i finska frihetskriget år 1918 som Finlandsfrivillig i Svenska Brigaden.

Boëthius blev fil.mag. i Uppsala 1914, fil.lic. samma år, fil.dr. 1918 och var docent i klassisk fornkunskap och antikens historia 1918-25. Han kom att tillsammans med Olof Palme (d.ä.) att delta i finska frihetskriget i Svenska brigaden.

Axel Boëthius är begravd på Uppsala gamla kyrkogård. Kvarter 01, gravnummer: 100, gravrätten går ut 2015-12-31 (gravrättstid: 1965-01-01 till 2015-12-31)!


 

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se