Finlandsfrivillige Carl-Johan Möllersvärd

Möllersvärd, Carl-Johan, journalist – född den 19 april 1902 i Domkyrkoförsamlingen, Uppsala, var bosatt i Uppsala. Han stupade den 15 oktober 1942 vid Jandeba på Svirfronten.

Jordfästning skedde den 27 oktober i Trefaldighetskyrkan, Uppsala, med gravsättning samma dag på Uppsala gamla kyrkogård. Gravens plats är avdelning 1, kvarter 8, gravnummer 442, familjegrav. På gravvården anges ’Stupad för Finland’ och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har anbringats på vården.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se