De bortglömda – tatarernas minnesmärke i Helsingfors

Unga män från såväl den judiska som tatariska befolkningen i Finland stred i de finska leden både i vinter- och fortsättningskriget; i det sistnämnda paradoxalt nog sida vid sida också med tyska soldater.
– Henrik Othman

Ungefär 156 män och 21 kvinnor från den tatariska befolkningen i Finland tjänstgjorde i försvarsmakten vid frontlinjerna samt inom Lotta Svärd-organisationen, Skyddskårerna samt inom befolkningsskyddet på hemmafronten.

Först under senare år har de finländska tatarernas insatser under krigsåren 1939-1944 börjat uppmärksammas mer, både inom finsk media samt i utlandet.

Av dessa stupade ett tiotal i striderna mot sovjetunionen och mellan 18-26 skadades. Deras minnes hedras vid Pro Finlandia-minnesmärket som invigdes redan år 1956 på Helsingfors muslimska begravningsplats för tatarer på Sandudds begravningsplats. Även soldatgravar med stupade finns på begravningsplatsen.Deras minne högtidlighålls traditionsenligt av försvarsmakten precis som på de övriga hjältegravarna med hedersvakt och kransnedläggningar vid högtider såsom de stupades dag.
Det stora Islam-huset i Helsingfors innehåller idag bönesal, festsal, kök, kansli och bibliotek. Det finns även en Pro Finlandia-minnestavla uppsatt i huset med de stupades namn och datum.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se