Löjtnant Seppo Hänninen begravdes idag, 74 år efter att han stupade hösten 1944

Löjtnant Seppo Erik Hänninen stupade 16 augusti 1944 och hans kropp kvarblev på slagfältet i Rukajärvi fram tills 2016, då en finsk-rysk sökgrupp till slut hittade kvarlevorna efter den försvunna löjtnanten.

Man hittade först en finsk identitetsbricka och utifrån var den hittades kunde kvarlevorna till slut lokaliseras och identifieras efter DNA-test med släktingar till den stupade löjtnanten.

Foto: SA-Kuva

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se