Extremt sällsynta bilder från ett befriat tyskt krigsfångeläger för sovjetiska officerare i Ivalo, Finland 1944

Lägret fanns i Ivalo och var ett tyskt krigsfångeläger för sovjetiska krigsfångar. Lägret befriades av finska styrkor i november 1944 när finska och sovjetiska styrkor intog området kring Ivalo.

På bilderna utförs läkargranskning av finska läkare på de sovjetiska krigsfångarna i lägret.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se