Pionjärerna demonstrerar för general Sihvo en i Finland icke förut använd tysk så kallad hoppmina

Bilderna är tagna 1944-11-11 i Kiviniemi där demonstrationen för general Sihvo genomfördes.