Kartdatabas: Lagt till 3 st gravar som saknats!

Följande komplettering av kartdatabasen har gjorts:

Cederborg, Knut Gustaf Ragnar, kontorist
född den 1 oktober 1910 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, var bosatt i Trosa. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 7 april i Trosa kyrka med gravsättning på dess gamla gravplats. Gravens plats är Öster nummer 38. Gravvården anger ”Stupad som frivillig i Finland 13.3.1940”.
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi.

Eriksson, Erik Vilhelm, bilmontör
född den 9 februari 1901 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han omkom i samband med granatolycka den 20 maj 1942 vid Karhumäki på Masselkä-näset i norra Östkarelen. Jordfästning skedde den 6 juni i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 20 juni på Stockholms södra begravningsplats, Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 47 grav nummer E 3061. På graven har rests ett minneskors med Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas emblem.

Månsson, Gösta Georg, kommunalarbetare
född den 13 september 1897 i Södertälje, var bosatt i Stockholm. Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Jordfästning skedde den 14 april i Sandborgskrematoriet, Stockholm, och gravsättning ägde sedan rum på Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 45 grav nummer E 2194. På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se