Finlandsfrivillige Carl Gösta Gunnar Möller

Idag gjorde jag en kortare avstickare till Bromma kyrka och dess kyrkogård för att se om jag kunde lokalisera och dokumentera familjegraven där Finlandsfrivillige Carl Gösta Gunnar Möller vilar.

Stötte genast på patrull, jag hittade rätt kvarter där graven skulle ligga, men jag kunde inte hitta gravvården! Till slut insåg jag att den omkullvälta markören som kyrkogårdsförvaltningen lämnat på platsen var allt som återstod av Carl Gösta Gunnar Möllers familjegrav.

Det som med all sannolikhet har hänt är att gravrätten har löpt ut och kyrkogårdsförvaltningen har inte kunnat komma i kontakt med eventuella efterlevande och därmed beslutat att flytta gravvården och göra graven tillgänglig.

Har uppdaterat kartmarkören och placerat den över rätt kvarter (kvarter 3) och gravnummer: 529 på Bromma kyrkogård.


Carl Gösta Gunnar Möller – korrespondent född den 9 mars 1900 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 11 november 1941 på Hangöfronten och avled samma dag.

Jordfästning skedde den 22 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegravarna, men flyttades 1957 till Bromma kyrkogård, Stockholm. Gravens plats är kvarter 3, gravnummer 529.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se