Lapplandskriget – Sodankylä Geofysiska Observatorium förstördes av tyskarna

Världens äldsta observatorium i Sodankylä förstördes fullständigt i september 1944 av den retirerande tyska armén som använde sig av den brända jordens taktik i samband med tillbakadragandet från norra Finland till Norge under vad som kom att kallas för Lapplandskriget 1944-1945.

Personalen på observatoriumet hann evakuera viktiga dokument, forsknings- och mätdata samt delar av den tekniska utrustningen till Helsingfors. Byggnaderna och en del av den teniska utrustningen som man inte kunde evakuera blev dock kvar och förstördes av tyskarna. Personalen hade innan de evakuerades satt upp plakat med text både på finska och tyska där man förklarade vad byggnaderna användes till och hoppades på att dessa skulle skonas, vilket tyvärr ignorerades av de tyska trupperna som jämnade allt med marken.

Endast några få mätlådor med diverse tekniska instrument samt ett gammalt trätorn som man använde för att släppa iväg mätballonger med skonades av tyskarna.

 

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se