Stamkort för Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuula

Ett finskt så kallat stamkort innehåller information från mönstring (uppbåd) till att denne hemförlovats, stupat eller pensionerats. Stamkortet är hämtat från finska riksarkivet / Kaatuneiden henkilöasiakirjat (kokoelma).

Detta är det enda digitaliserade stamkortet för en stupad Finlandsfrivillig som jag har lyckats hitta i det digitala arkivet hos finska riksarkivet.


Klicka här för att se bilder på Gösta Hallberg-Cuulas gravvård (gravvårdsinventering).

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se