Hitta i vinterkrigets och fortsättningskrigets personhistoriska källor hos Riksarkivet i Finland

Så här beställer du ett stamkort

På stamkortet har detaljerad information antecknatsort och tid för tjänstgöringen, belöningar och bestraffningar, befordringar, samt eventuella krigstida stridsorter.

Kontakta riksarkivet i Helsingfors via e-post. Du kan skriva på svenska om du inte kan finska. De ger service både på finska och svenska.

Ange följande information om personen i din beställning:

Personens för- och efternamn, födelsedatum, bostadsort (under kriget) och eventuellt dödsdatum. Ange också att du önskar beställa personens stamkort samt patientjournaler (om dessa är sekretessbelagda, önskas kopior på all icke sekretessbelagd information).

Skicka din beställning till:

kirjaamo@arkisto.fi

Beställningen kan dröja upp till 6 månader (om beställningen görs från utlandet, detta baserat på min egen erfarenhet).

Om du är finsk medborgare och kan legitimera dig digitalt via ett finskt medborgarcertifikat eller bakid så kan du göra en beställning via riksarkivets webbtjänst Astia istället vilket påskyndar processen.

Riksarkivets söktjänster

Omkomna i Finlands krig 1939–1945

Information om alla finländska personer eller utländska frivilliga som stupade under krigsåren 1939-1945.

Riksarkivets digitalarkiv

Vid sökning, ange fullständigt namn på personen, arkivserie eller truppförband, använd inte förkortningar!

Är alla stamkorten digitaliserad?

Nej, endast de som stupade under krigsåren 1939-1945 finns digitaliserade och fritt tillgängliga i riksarkivets digitalarkiv.

Resterande stamkort måste man beställa kopior av som levereras per post till dig eller besöka riksarkivets forskarsal i Helsingfors för att ta del av originaldokument på plats.

Det finns inga stamkort från tiden för frihetskriget

Stupad

Om personen stupade i strid eller avled till följd av sitt deltagande i något av krigen 1939-1945 finns dennes stamkort digitaliserad och tillgänglig i riksarkivets digitalarkiv under arkivavsnittet Kaatuneiden henkilöasiakirjat (kokoelma). Enklast är att i riksarkivets digitalarkiv fylla i efternamnet på personen du söker och se om du får fram dennes stamkort.

Skriv in namnet enligt formatet: Efternamn Förnamn (t.ex: Nilsson Johan Henrik)

Personen finns också tillgänglig i databasen om personer som omkommit i finländska krig (under åren) 1939–1945 och upptar uppgifter om 95.000 krigsdöda finländare och utlänningar som tjänstgjort i Finland.

Omkomna i Finlands krig 1939–1945

Försvunnen

Över 10.000 finska soldater anmäldes som försvunna under krigsåren och saknas fortfarande. De som fortfarande inte har hittats har blivit dödförklarade av domstolarna i Finland efter krigsslutet.

Bästa källan för information är personens stamkort. Det kan också finnas information i följande arkiv: Puolustusministeriön keskusosaston kuolleeksijulistamistoimiston (Referenskod: T-20987).

Patientjournaler (sårad eller sjukdom)

Obs! Om personen fortfarande lever eller att det ännu inte har gått 50 år sedan personen avled så är patientjournalerna sekretessbelagda.

Personens patientjournaler förvaras separat från stamkorten och många missar att beställa kopior på dessa, även om de fortfarande kan vara sekretessbelagda kan det vara bra att i beställningen skriva att man vill ta del av all icke sekretessbelagd information som finns i patientjournalen.

Krigsfånge i Sovjetunionen

Alla finska krigsfångar som återvände hem förhördes av den finska polisen och dessa förhör kan vara en intressant källa till information.

Om personen avled i sovjetisk krigsfångenskap, är dennes stamkort en bra början för att få reda på mer information om omständigheterna.

Denna finskspråkiga sammanställning innehåller personuppgifter och detaljer om de finska krigsfångarna som avled i sovjetisk krigsfångenskap. 

Krigsbarn

Alla finska krigsbarn har ett eget stamkort som förvaras hos Riksarkivet i Helsingfors och kopior av dessa kan beställas precis som vanliga stamkort.

Information om de finska krigsbarnen som kom till Sverige finns även hos det svenska Riksarkivet.

Skyddskåren 1918-1945

Om personen tillhörde Skyddskåren kan det finnas ett enkelt personkort (kartotekskort), i det lokala skyddskårsarkivet, vanligtvis har dessa kort inte sparats och gått förlorande.

Dessutom fanns det en pojkorganisation knuten till Skyddskåren, Soldatgossarna, med omkring 30.000 medlemmar. Information om dessa finns i det lokala skyddskårsarkivet från den ort där personen bodde under krigsåren.

Lotta Svärd

En väsentlig skillnad är att inga stamkort fördes på de flickor (smålottor) och kvinnor som var lottor under krigsåren. Utan information om en lotta måste göras från flera olika källor.

En bra start är att titta i ansökningsdokumenten för frontmannatecknet (rintamapalvelustunnushakemukset) som personen själv har skrivit. I denna framgår tjänstgöringsort och tjänstetyp.

Även i dokumenten för den lokala Lotta Svärd-föreningen på orten som personen bodde i kan innehålla uppgifter av intresse.

Finska Röda Korsets arkiv kan innehålla information relaterat till personens tjänstgöring som lotta.

Smålottorna var en barnorganisation som var öppen för alla som var åtta år fyllda. Under fortsättningskriget döptes Smålottorna om till Lottaflickorna. Smålottorna deltog också i allehanda arbeten tillsammans med de vuxna lottorna. Lottaflickornas verksamhet upphörde samtidigt som Lotta Svärd. Medlemsantalet var då omkring 50.000.

Krigsdagböcker

De flesta krigsdagböckerna är digitaliserade och tillgängliga via Riksarkivets Digitalarkiv, men många saknas fortfarande, då de antingen förstörts under krigsåren eller kommit på villovägar.

Huvuddelen är skrivna på finska, men vissa av krigsdagböckerna är skrivna på svenska också.

Krigsdagböcker från Vinterkriget 1939-1940
Krigsdagböcker från Fortsättningskriget och Lapplandskriget 1941-1945

Försvarsmaktens förband och deras täckadresser 1941-1945

Pentti Kopsa har samanställt listan och den innehåller alla täcknummer/täckadresser som de finska förbanden använde sig av för fältposten under Fortsättningskriget och Lapplandskriget för att dölja förbandens förläggningsort osv. Klicka här för att ladda ner dokumentet.

Finlandsfrivillig

Information som gäller utländska frivilliga finns i arkivenheten Päämajan Vapaaehtoistoimiston arkisto.

Övrigt

Andra bra informationskällor gällande stupade eller senare avlidna är bouppteckningar och dödsattester som kan beställas via Riksarkivet.

Stamkort för Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuula

Ett finskt så kallat stamkort innehåller information från mönstring (uppbåd) till att denne hemförlovats, stupat eller pensionerats. Stamkortet är hämtat från finska riksarkivet / Kaatuneiden henkilöasiakirjat (kokoelma).

Detta är det enda digitaliserade stamkortet för en stupad Finlandsfrivillig som jag har lyckats hitta i det digitala arkivet hos finska riksarkivet.


Klicka här för att se bilder på Gösta Hallberg-Cuulas gravvård (gravvårdsinventering).

Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuula

Reservlöjtnanten Gösta Hallberg-Cuula avled efter en minskada vid Jandeba på Svirfronten den 14 april 1942.

jordfästning skedde den 9 maj i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med gravsättning samma dag på Stockholms norra begravningsplats. Gravens plats är kvarter 14B, gravnummer 394, familjegrav.

På gravvården anges ’Fjärran i öster fallen för Sverige’ och längst ner står det ’Till de stupade kamraternas erinran reste frontsoldater ur Sveaborg av ᛋᛋᛋ stenen där deras främste vilar

I Huittinen (Lauttakylä) – släkten Cuulas hembygd i Finland – är på kyrkogårdens hjältegravplats rest en minnessten som anger ’Luutn. Gustav E. Hallberg-Cuula * 4.11.1912  14.4.1942′.


Gösta Hallberg var aktiv medlem i det svenska nazistpartiet Svensk socialistisk samling SSS (”Lindholmarna”) och han medverkade vid upprättandet av Frontmannaföreningen Sveaborg.

Frontmannaföreningen Sveaborg var en politisk sammanslutning av svenska nazistister som var frivilliga i Waffen-SS eller deltog i finska fortsättningskriget under andra världskriget. Föreningen var en del av det nazistiska partiet Svensk socialistisk samling.


Fler bilder på gravvården.Klicka här för att se Gösta Hallberg-Cuulas stamkort.

© 2023 Juho Ojala | Krigsminnen.se