Finlandsfrivillige Gösta Georg Månsson

Född den 13 september 1897 i Södertälje, var bosatt i Stockholm och var kommunalarbetare till yrket.

Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Jordfästning skedde den 14 april i Sandborgskrematoriet, Stockholm, och gravsättning ägde sedan rum på Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 45E grav nummer: 2194.

Obs! Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har avlägsnats från gravvården. Gravrätten har återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Risken finns att gravvården nu har avlägsnats. Jag utförde gravvårdsinventeringen av denna gravplats år 2015.

Finlandsfrivillige Åke Börje Magnus Bengtsson

Finlandsfrivillige Erik Vilhelm Eriksson

Finlandsfrivillige Knut Helge Sundh

Finlandsfrivillige Erik Allan Andersson

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se