Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuula

Reservlöjtnanten Gösta Hallberg-Cuula avled efter en minskada vid Jandeba på Svirfronten den 14 april 1942.

jordfästning skedde den 9 maj i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med gravsättning samma dag på Stockholms norra begravningsplats. Gravens plats är kvarter 14B, gravnummer 394, familjegrav.

På gravvården anges ’Fjärran i öster fallen för Sverige’ och längst ner står det ’Till de stupade kamraternas erinran reste frontsoldater ur Sveaborg av ᛋᛋᛋ stenen där deras främste vilar

I Huittinen (Lauttakylä) – släkten Cuulas hembygd i Finland – är på kyrkogårdens hjältegravplats rest en minnessten som anger ’Luutn. Gustav E. Hallberg-Cuula * 4.11.1912  14.4.1942′.


Gösta Hallberg var aktiv medlem i det svenska nazistpartiet Svensk socialistisk samling SSS (”Lindholmarna”) och han medverkade vid upprättandet av Frontmannaföreningen Sveaborg.

Frontmannaföreningen Sveaborg var en politisk sammanslutning av svenska nazistister som var frivilliga i Waffen-SS eller deltog i finska fortsättningskriget under andra världskriget. Föreningen var en del av det nazistiska partiet Svensk socialistisk samling.


Fler bilder på gravvården.Klicka här för att se Gösta Hallberg-Cuulas stamkort.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se