Minnestavla till minne av stupad dansk Finlandsfrivillig i Uleåborg

Mathias Madsén tillhörde de danska Finlandsfrivilliga och stod vid sin vaktpost vid Uleåborgs Lyceum där han sårades dödligt när han försökte ta sig till befolkningsskyddet som låg i Franzén-parken på andra sidan vägen under ett sovjetiskt flyganfall mot Uleåborg den 21 januari 1940.

Minnestavlan invigdes  21 januari 2005 och texten lyder:

Til minde om ofrene for bombardementerne af Oulu
i krigene 1939-1944
Sporene af bombesplinter i bygningens sokkel
minder om disse vanskelige tider
den danske frivillige
Mathias Madsen
* 12.4.1902 + 25.1.1940
blev doedeligt såret
under sin vagt på dette sted
Oulu-seura

Bombskador på gravvård i Uleåborg

Denna ståtliga gravvård skadades svårt under ett sovjetiskt flyganfall år 1944 och har lämnats orörd med alla dess bombskador som ett evigt minne. Längst ner på gravvårdens sockel har man kompletterat med en text som berättar att gravvården skadades i samband med flyganfall under krigsåret 1944.

© 2023 Juho Ojala | Krigsminnen.se