Till minne av de avlidna i Karelen på Uleåborgs kyrkogård

Minnessten över dem som vilar i Karelens jord. Dessa minnesstenar finns i princip på varje finsk kyrkogård och fungerar som en minnesplats där man hedrar minnet av de döda som är begravda i de områden i Karelen som fick avträdas efter krigen till Sovjetunionen.

© 2023 Juho Ojala | Krigsminnen.se