Bombskador på gravvård i Uleåborg

Denna ståtliga gravvård skadades svårt under ett sovjetiskt flyganfall år 1944 och har lämnats orörd med alla dess bombskador som ett evigt minne. Längst ner på gravvårdens sockel har man kompletterat med en text som berättar att gravvården skadades i samband med flyganfall under krigsåret 1944.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se