Finlandsfrivillige Evald Petrus Malmström

Han stupade den 22 november 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 27 november i Sandudds krematoriekapell. Gravsättningsakt skedde den 2 december i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, varefter urnan gravsattes på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Gravens plats är kvarter 07A, gravnummer 38, familjegrav. Notera att vid hans dödsdatum på gravvården så är ett finskt frihetskors inristat, istället för ett mer klassiskt kors som på övriga familjemedlemmars dödsdatum.

Han föddes den 29 juni 1906 i Motala, var bosatt i Stockholm och verksam som filosofie licentiat och lärare.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se