Finlandsfrivillige Harry Raab

Friherre Georg Gustaf Harry Raab född den 3 januari 1905 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm och sekreterare till yrket.

Han tjänstgjorde som frivilig i Röda korsets ambulans under finska vinterkriget.

Han stupade den 4 november 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 29 november i Stockholms norra krematoriekapell. Urnan gravsattes den 2 december på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Gravens plats är kvarter 20B, gravnummer 2415.

På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

© 2024 Juho Ojala | Krigsminnen.se